X

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?


Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, devlet hastanelerinde ve anlaşmalı özel hastanelerde Sosyal Güvenlik Kurumu – Genel Sağlık Sigortası’nın sağladığı teminatın üzerinde olan maliyetli sağlık harcamalarındaki farkı teminat altına alarak, kaliteli sağlık hizmetlerine kolayca ulaşılmasını sağlamaktadır.


Yatarak Tedavi


Ayakta Tedavi

Sağlık Sigortası Nedir?

Sağlık Sigortası size neler sunuyor?

Karşılaşabileceğiniz bir sağlık probleminde veya bir kaza sonucu yaralanmanız halinde ayakta ya da yatarak yapılacak hastane tedavi giderleriniz, doktor muayenesi, röntgen, tahlil benzeri tanı ve ilaç giderleriniz, küçük ya da büyük cerrahi müdahaleler için gereken harcamalarınız karşılanır. Ayrıca çok geniş anlaşmalı kurum ağına bağlı kuruluşlardaki pek çok avantaja sahip olursunuz. Tamamlayıcı sağlık sigortası ile, sigortalılar sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıklarına ait muayene, tetkik ve tedavi giderlerini poliçede belirtilen teminatlara göre; sosyal güvenlik kurumu (SGK) geri ödeme kuralları ve özel şartlar dahilinde karşılanır. Genel sağlık sigortası hak sahibi olan TC ve yabancı uyruklu vatandaşlar bu sigortadan yararlanabilirler. Sağlık Sigortası size neler sunuyor?


Karşılaşabileceğiniz bir sağlık probleminde veya bir kaza sonucu yaralanmanız halinde ayakta ya da yatarak yapılacak hastane tedavi giderleriniz, doktor muayenesi, röntgen, tahlil benzeri tanı ve ilaç giderleriniz, küçük ya da büyük cerrahi müdahaleler için gereken harcamalarınız karşılanır. Ayrıca çok geniş anlaşmalı kurum ağına bağlı kuruluşlardaki pek çok avantaja sahip olursunuz.


Sigortalı Olmanın Avantajları

3 yıldır kesintisiz özel sağlık sigortası sahibiyseniz ömür boyu yenileme garantisi talebinde bulunabilirsiniz. Hem ömür boyu yenileme garantisi almış, hem de toplam 5 yılı tamamlamış sigortalıların bundan sonra tanısı konacak doğumsal hastalıkları da güvence altına alınır. %10 aile indirimi de var!


Diğer avantajlar

Ayakta Tedavi ve Grip Aşısı
0-6 yaş arası çocuğunuzun tüm çocukluk ve koruyucu aşıları, alerji aşıları hariç ayakta tedavi teminatı kapsamındadır. Yılda bir kez grip aşısı, poliçede belirtilen ilaç teminatı limiti ve iştirak oranı dahilinde ödenir.
Yurt Dışı Teminatı.
Yurt dışı teminatı almasanız dahi yurt dışındaki acil hastane tedavileri poliçede belirtilen limit ve katılım oranı doğrultusunda karşılanır.


Sağlık sigortası yaptırırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Sağlık sigortasında sigorta yaptıracak kişinin beyanı esas alınmaktadır. Bu yüzden talepte bulunan kişinin sigorta şirketini yanıltıcı beyanda bulunmaması gerekir. Yanıltıcı beyanda bulunulması ya da buna neden olacak şekilde sessiz kalması sigorta şirketine sözleşmeden cayma hakkı verecektir.


Sigorta yaptıracak kişi tarafından sigorta şirketi ile karşılıklı mutabakata vardıktan sonra kabul edilen poliçenin ücreti ödenir. Poliçede muafiyet, indirim veya ek prim uygulaması var ise bunun sigorta yaptıracak kişi tarafından detaylı bir şekilde bilinmesi gerekmektedir. Poliçede sunulan teminatların kapsamının tam olarak öğrenilmesi böylece sigorta şirketinin ve sigortayı yaptıracak kişinin üzerlerine düşen yükümlülükleri öğrenmesi için poliçeyi ve eklerini okuması gerekmektedir.


Sağlık Sigortası poliçelerinde teminat ne zaman başlar?

Sigortalının sorumluluğu, poliçenin ilk taksidinin ödenmesinden itibaren başlar. Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12. 00’de başlar ve öğleyin saat 12.00’de sona erer.


Tedavi sürecinde teslim edilmesi gereken belgeler nelerdir?

Sigorta ettiren veya sigortalı kaza veya hastalık sonucu ödenmesi gereken muayene, tedavi, ilaç ve hastane masraflarını gösteren belgelerin asıllarını veya asıllarından şüpheyi davet etmeyecek suretlerini tedaviyi yapan hekim veya hastane tarafından doldurulacak şirket ihbar ve tedavi formları ekinde teslim etmekle yükümlüdür.


Hangi sağlık harcamaları poliçe kapsamı içindedir?

Sağlık sigortası başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık ve kazalara ilişkin harcamalar, poliçe özel ve genel şartları ve istisnalarında tanımlandığı şekilde kapsam içinde olup, teminatlar dâhilinde karşılanmaktadır.


Teminat dışı kalan haller nelerdir?

Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri ile esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı teminat dışı kalan hallerdir.


Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Özel Sağlık Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Eğer sağlık sigortası yaptırmak istiyor ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın mı, yoksa Özel Sağlık Sigortası’nın mı size daha uygun olduğunu merak ediyorsanız aradaki farklara göz atmak sizin için faydalı olabilir.